"appear in one's eyes" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): pojawiać się w czyjś oczy
  1. appear czasownik + eye rzeczownik
    Silna kolokacja

    He thought for a moment, and a foxy light appeared in his red eyes.

    Podobne kolokacje: