"anchor post" — Słownik kolokacji angielskich

anchor post kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): kotwiczna poczta
  1. anchor rzeczownik + post rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Then he dug some deep stake holes at the river's edge, planted anchor posts in them, and block-and-tackled the raft to the edge of the water.

    Podobne kolokacje: