"analyze information" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): dokonaj rozbioru informacje
  1. analyze czasownik + information rzeczownik
    Silna kolokacja

    The researchers collected data on the subjects for a year, but have only analyzed information from the first 12 weeks so far.

    Podobne kolokacje: