"analyze data" — Słownik kolokacji angielskich

analyze data kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): dokonaj rozbioru dane
  1. analyze czasownik + data rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    They have analyzed data about who is poor in the city and why.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo