"analyze images" — Słownik kolokacji angielskich

analyze images kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zanalizuj obrazy
  1. analyze czasownik + image rzeczownik
    Luźna kolokacja

    You are also given tools throughout the game that allow you to analyze images and break codes.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo