"alone send" — Słownik kolokacji angielskich

alone send kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): w pojedynkę wyślij
  1. send czasownik + alone przysłówek
    Luźna kolokacja

    His irritation alone sent a wave of terror through the Aesthetics.

    Podobne kolokacje: