"affect companies" — Słownik kolokacji angielskich

affect companies kolokacja
Popularniejsza odmiana: affect one's company
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wpłyń na spółki
  1. affect czasownik + company rzeczownik
    Luźna kolokacja

    I need not say how his loss affected our company.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo