"affect one's company" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wpływać czyjś spółka
  1. affect czasownik + company rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    I need not say how his loss affected our company.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo