PROMOCJA -40%Is it eTutor you're looking for? Zgarnij kurs angielskiegoSPRAWDŹ >>

"address the aspects" — Słownik kolokacji angielskich

Popularniejsza odmiana: address aspects
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zaadresuj aspekty
  1. address czasownik + aspect rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    I think that it is good to address environmental aspects, for example.