"address aspects" — Słownik kolokacji angielskich

address aspects kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): aspekty adresu
  1. address czasownik + aspect rzeczownik
    Silna kolokacja

    I think that it is good to address environmental aspects, for example.