PROMOCJA -40%Is it eTutor you're looking for? Zgarnij kurs angielskiegoSPRAWDŹ >>

"address one's audience" — Słownik kolokacji angielskich

Popularniejsza odmiana: address the audience
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): adres czyjś publiczność
  1. address czasownik + audience rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    The book seems to address a general audience in addition to a medical one.