PROMOCJA -40%Is it eTutor you're looking for? Zgarnij kurs angielskiegoSPRAWDŹ >>

"address the audience" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): przemów do publiczności
  1. address czasownik + audience rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    The book seems to address a general audience in addition to a medical one.