PROMOCJA -40%Is it eTutor you're looking for? Zgarnij kurs angielskiegoSPRAWDŹ >>

"address crowds" — Słownik kolokacji angielskich

address crowds kolokacja
Popularniejsza odmiana: address the crowd
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): tłumy adresu
  1. address czasownik + crowd rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    He broke off for a moment to address the whole crowd.