PROMOCJA -40%Is it eTutor you're looking for? Zgarnij kurs angielskiegoSPRAWDŹ >>

"address audiences" — Słownik kolokacji angielskich

address audiences kolokacja
Popularniejsza odmiana: address the audience
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): publiczności adresu
  1. address czasownik + audience rzeczownik
    Luźna kolokacja

    The book seems to address a general audience in addition to a medical one.