PROMOCJA -40%Is it eTutor you're looking for? Zgarnij kurs angielskiegoSPRAWDŹ >>

"address a crowd" — Słownik kolokacji angielskich

address a crowd kolokacja
Popularniejsza odmiana: address the crowd
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): przemów do tłumu
  1. address czasownik + crowd rzeczownik
    Luźna kolokacja

    He broke off for a moment to address the whole crowd.