PROMOCJA -40%Smuti? Smufi? | Sprawdź kurs angielskiego od podstawSPRAWDŹ >>

"actively opposed" — Słownik kolokacji angielskich

actively opposed kolokacja
Popularniejsza odmiana: actively oppose
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): aktywnie sprzeciwić się
  1. oppose czasownik + actively przysłówek
    Luźna kolokacja

    Or at the very least, China's leadership, probably for the first time, is now actively opposed by large numbers of its own people.