PROMOCJA -40%Is it eTutor you're looking for? Zgarnij kurs angielskiegoSPRAWDŹ >>

"actively oppose" — Słownik kolokacji angielskich

actively oppose kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): aktywnie sprzeciw się
  1. oppose czasownik + actively przysłówek
    Bardzo silna kolokacja

    Or at the very least, China's leadership, probably for the first time, is now actively opposed by large numbers of its own people.