"across one's eye" — Słownik kolokacji angielskich

across one's eye kolokacja
Popularniejsza odmiana: across one's eyes
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wszerz czyjś oko
  1. across przyimek + eye rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    He saw a new level of fear spread across her eyes.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo