"across one's eyes" — Słownik kolokacji angielskich

across one's eyes kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wszerz czyjś oczy
  1. across przyimek + eye rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    He saw a new level of fear spread across her eyes.

    Podobne kolokacje: