"account tells" — Słownik kolokacji angielskich

account tells kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): konto mówi
  1. account rzeczownik + tell czasownik
    Zwykła kolokacja

    Chinese accounts tell much about the early Vietnamese people.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo