"account shows" — Słownik kolokacji angielskich

account shows kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): rachunek wykaże
  1. account rzeczownik + show czasownik
    Silna kolokacja

    However, they were able to see that their account was showing losses.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo