"account reports" — Słownik kolokacji angielskich

account reports kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): raporty relacji
  1. account rzeczownik + report czasownik
    Zwykła kolokacja

    Many accounts report that half of the camp's population died from malnutrition, malaria, and other diseases.

    Podobne kolokacje:

podobne do "account reports" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "account reports" po angielsku

rzeczownik

powered by  eTutor logo