"account quotes" — Słownik kolokacji angielskich

account quotes kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): rachunek cytuje
  1. account rzeczownik + quote czasownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Some accounts also quoted bystanders as saying the officers had made disparaging remarks about immigrants.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo