"account indicates" — Słownik kolokacji angielskich

account indicates kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): konto wskazuje
  1. account rzeczownik + indicate czasownik
    Silna kolokacja

    Some accounts even indicate that he died in the early 1890s.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo