"absolutely confirm" — Słownik kolokacji angielskich

absolutely confirm kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): całkowicie potwierdź
  1. confirm czasownik + absolutely przysłówek
    Bardzo luźna kolokacja

    But his revelations confirmed absolutely what publishers often say: that a few big titles a year can help subsidize the rest.

powered by  eTutor logo