"confirm" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

confirm czasownik

confirm + rzeczownik
Kolokacji: 78
confirm reports • confirm one's suspicions • confirm one's identity • confirm one's fears • confirm one's status • confirm one's story • ...
czasownik + confirm
Kolokacji: 11
refuse to confirm • seem to confirm • needed to confirm • decline to confirm • appear to confirm • ...
confirm + przyimek
Kolokacji: 30
confirmed by • confirmed in • confirm to • confirm for • confirm with • ...
confirm + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 52
later confirmed • officially confirmed • confirm dead • independently confirmed • further confirm • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.