"about times" — Słownik kolokacji angielskich

about times kolokacja
Popularniejsza odmiana: about the time
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): około czasów
  1. about przyimek + time rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    But we know far more than they do about time.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo