ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH ZA POŁOWĘ CENY!Promocja tylko do niedzieli.Sprawdź

"about the picture" — Słownik kolokacji angielskich

about the picture kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): o obrazie
  1. about przyimek + picture rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    "And what about the picture that looked at me with a living eye?"

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo