"Word echoes" — Słownik kolokacji angielskich

Word echoes kolokacja
Popularniejsza odmiana: word echoes
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Echa słowa
  1. word rzeczownik + echo czasownik
    Bardzo luźna kolokacja

    The words echoed in her mind, but she could not speak them.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo