"Woman kills" — Słownik kolokacji angielskich

Woman kills kolokacja
Popularniejsza odmiana: woman kills
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Zabicia dla kobiet
  1. woman rzeczownik + kill czasownik
    Bardzo luźna kolokacja

    A woman called and said her father killed my mother.

    Podobne kolokacje: