"woman kills" — Słownik kolokacji angielskich

woman kills kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zabicia dla kobiet
  1. woman rzeczownik + kill czasownik
    Bardzo silna kolokacja

    A woman called and said her father killed my mother.

    Podobne kolokacje: