"Western accent" — Słownik kolokacji angielskich

Western accent kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Zachodni akcent
  1. western przymiotnik + accent rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    The band is passably fluent in its assorted styles, although it plays with a Western accent.

    Podobne kolokacje: