"Way is released" — Słownik kolokacji angielskich

Way is released kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Droga jest puszczona
  1. release czasownik + way rzeczownik
    Luźna kolokacja

    Way was arrested and released on bond during the same day.

    Podobne kolokacje: