"Times column" — Słownik kolokacji angielskich

Times column kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Czasy kolumna
  1. time rzeczownik + column rzeczownik
    Luźna kolokacja

    Tomorrow I'll send a message to the Times personal column to let him know you're okay.

    Podobne kolokacje: