14 DNI ANGIELSKIEGO ZA DARMO!Zarejestruj się do 5 kwietnia. #zostanwdomuZałóż konto

"column" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

column rzeczownik

rzeczownik + column
Kolokacji: 95
newspaper column • water column • marble column • gossip column • stone column • advice column • opinion column • steel column • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 15
1. newspaper column = kolumna w gazecie newspaper column
2. water column = słup wody water column
3. marble column = marmurowa kolumna marble column
4. gossip column = rubryka towarzyska gossip column
5. stone column = kamienna kolumna stone column
6. advice column = rubryka porad osobistych advice column
7. opinion column = kolumna opinii opinion column
9. steel column = kolumna stalowa steel column
10. granite column = granitowa kolumna granite column
12. support column = wsparcie kolumna support column
13. order column = kolumna porządku order column
14. news column = wiadomości kolumna news column
15. relief column = kolumna w zastępstwie relief column
column + rzeczownik
Kolokacji: 16
column inch • column heading • column vector • column title • Column b • ...
column + czasownik
Kolokacji: 88
column appears • column rises • supported by columns • column contains • column moves • ...
czasownik + column
Kolokacji: 45
column called • write in one column • read one's column • write a column • publish a column • ...
przymiotnik + column
Kolokacji: 157
weekly column • regular column • Corinthian column • Doric column • spinal column • Ionic column • monthly column • white column • ...
przyimek + column
Kolokacji: 17
by columns • for one's column • with columns • of columns • between the columns • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.