"Southern accent" — Słownik kolokacji angielskich

Southern accent kolokacja
Popularniejsza odmiana: southern accent
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Południowy akcent
  1. southern przymiotnik + accent rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Now try to imagine her speaking with a southern accent.

    Podobne kolokacje: