"Sibylline book" — Słownik kolokacji angielskich

Sibylline book kolokacja
Popularniejsza odmiana: Sibylline Book
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Sybilińska książka
  1. sibylline rzeczownik + book rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    They think that she read the Sibylline Books and the rest of the page was burned.

    Podobne kolokacje: