"Sibylline Book" — Słownik kolokacji angielskich

Sibylline Book kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Sybilińska Książka
  1. sibylline rzeczownik + book rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    They think that she read the Sibylline Books and the rest of the page was burned.

    Podobne kolokacje: