"Shadow unfolds" — Słownik kolokacji angielskich

Shadow unfolds kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Cień rozkłada
  1. shadow rzeczownik + unfold czasownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Cloaking his automatic, The Shadow coolly unfolded the message.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo