"Shadow swallows" — Słownik kolokacji angielskich

Shadow swallows kolokacja
Popularniejsza odmiana: shadow swallows
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Jaskółki cienia
  1. shadow rzeczownik + swallow czasownik
    Bardzo luźna kolokacja

    The shadows swallowed her, and then the light turned to the wild heat of the sun again.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo