"shadow swallows" — Słownik kolokacji angielskich

shadow swallows kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): jaskółki cienia
  1. shadow rzeczownik + swallow czasownik
    Bardzo luźna kolokacja

    The shadows swallowed her, and then the light turned to the wild heat of the sun again.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo