"Shadow suggests" — Słownik kolokacji angielskich

Shadow suggests kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Cień sugeruje
  1. shadow rzeczownik + suggest czasownik
    Bardzo luźna kolokacja

    The Shadow suggested that he proceed with his account.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo