"Shadow shows" — Słownik kolokacji angielskich

Shadow shows kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Cień wykaże
  1. shadow rzeczownik + show czasownik
    Luźna kolokacja

    The Shadow had shown his strength, both in fight and flight.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo