"Shadow pauses" — Słownik kolokacji angielskich

Shadow pauses kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Cień zatrzymuje się
  1. shadow rzeczownik + pause czasownik
    Luźna kolokacja

    The Shadow paused and studied the man at the table.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo