"Shadow nods" — Słownik kolokacji angielskich

Shadow nods kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Cień kiwa głową
  1. shadow rzeczownik + nod czasownik
    Bardzo luźna kolokacja

    The Shadow nodded, as though the matter scarcely interested him.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo