"Shadow heads" — Słownik kolokacji angielskich

Shadow heads kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Głowy cienia
  1. shadow rzeczownik + head czasownik
    Bardzo luźna kolokacja

    The Shadow headed for the corner, to see how the cab had made out.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo