"Russian accent" — Słownik kolokacji angielskich

Russian accent kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Rosyjski akcent
  1. Russian przymiotnik + accent rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    They were all of six, and the boy had a Russian accent.

    Podobne kolokacje: