"Remarkable Woman" — Słownik kolokacji angielskich

Remarkable Woman kolokacja
Popularniejsza odmiana: remarkable woman
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Niezwykła Kobieta
  1. remarkable przymiotnik + woman rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    She would have been a remarkable woman, I felt sure.

powered by  eTutor logo