BŁYSKAWICZNY ANGIELSKI!Tylko do niedzieli roczny kurs online -40%.Sprawdź

"remarkable" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

remarkable przymiotnik

remarkable + rzeczownik
Kolokacji: 297
remarkable thing • remarkable achievement • remarkable success • remarkable feat • remarkable ability • remarkable woman • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 49
1. remarkable thing = niezwykła rzecz remarkable thing
2. remarkable achievement = niezwykłe osiągnięcie, niebywałe osiągnięcie remarkable achievement
3. remarkable success = niezwykły sukces remarkable success
4. remarkable ability = niezwykła umiejętność remarkable ability
5. remarkable feat = niezwykły wyczyn remarkable feat
  • She would have been a remarkable woman, I felt sure.
  • She has also been called "the most remarkable woman of her time."
  • She was a remarkable woman and will be missed every day.
  • She was a remarkable woman and we are the less for her passing.
  • He once described her as "the most remarkable woman I have ever met in my life".
  • A remarkable woman in many ways, he thought with admiration.
  • She was a very remarkable woman who will truly be missed by all.
  • He looked with new admiration at this remarkable young woman.
  • She was probably the most remarkable woman I ever knew.
  • We were blessed to have this remarkable woman in our lives.
7. remarkable man = niezwykły człowiek remarkable man
9. remarkable performance = nadzwyczajna gra aktorska remarkable performance
10. remarkable feature = niezwykła cecha remarkable feature
11. remarkable degree = niezwykły stopień remarkable degree
12. remarkable career = niezwykła kariera remarkable career
13. remarkable speed = niezwykła prędkość remarkable speed
14. remarkable job = niezwykła praca remarkable job
15. remarkable collection = niezwykłe kolekcjonowanie remarkable collection
16. remarkable change = niezwykła zmiana remarkable change
17. remarkable talent = niezwykły talent remarkable talent
18. remarkable comeback = niezwykły powrót remarkable comeback
19. remarkable number = niezwykła liczba remarkable number
20. remarkable record = niezwykły rekord remarkable record
22. remarkable example = niezwykły przykład remarkable example
23. remarkable progress = niezwykły postęp remarkable progress
24. remarkable result = niezwykły skutek remarkable result
25. remarkable book = niezwykła książka remarkable book
26. remarkable recovery = niezwykły powrót do zdrowia remarkable recovery
27. remarkable power = niezwykła moc remarkable power
28. remarkable resemblance = niezwykłe podobieństwo remarkable resemblance
29. remarkable piece = niezwykły kawałek remarkable piece
30. remarkable similarity = niezwykłe podobieństwo remarkable similarity
31. remarkable work = niezwykła praca remarkable work
32. remarkable gift = niezwykły dar remarkable gift
33. remarkable series = niezwykła seria remarkable series
34. remarkable event = niezwykłe wydarzenie remarkable event
36. remarkable artist = niezwykły artysta remarkable artist
37. remarkable run = niezwykły bieg remarkable run
39. remarkable aspect = niezwykły aspekt remarkable aspect
40. remarkable way = niezwykła droga remarkable way
41. remarkable amount = niezwykła ilość remarkable amount
42. remarkable discovery = niezwykłe odkrycie remarkable discovery
43. remarkable coincidence = niezwykły zbieg okoliczności remarkable coincidence
44. remarkable fact = niezwykły fakt remarkable fact
45. remarkable growth = niezwykły rozwój remarkable growth
46. remarkable season = niezwykła pora roku remarkable season
47. remarkable experience = niezwykłe doświadczenie remarkable experience
48. remarkable skill = niezwykła biegłość remarkable skill
49. remarkable victory = niezwykłe zwycięstwo remarkable victory
czasownik + remarkable
Kolokacji: 3
find remarkable • consider remarkable • make remarkable
przysłówek + remarkable
Kolokacji: 11
most remarkable • truly remarkable • particularly remarkable • especially remarkable • pretty remarkable • ...
remarkable + przyimek
Kolokacji: 6
remarkable about • remarkable for • remarkable in • remarkable of • remarkable to • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.