"remarkable woman" — Słownik kolokacji angielskich

remarkable woman kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): niezwykła kobieta
  1. remarkable przymiotnik + woman rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    She would have been a remarkable woman, I felt sure.

powered by  eTutor logo